Videoita

Tästä osiosta löydät videoklippejä, joissa tarkastellaan toimintaamme laadunvarmistuksen, liiketoimintafilosofian, brändin, yhteisöllisen vastuun ja koulutuksen näkökulmista. Videot toimivat samalla esimerkkeinä sähköisestä materiaalista. Hyvinvointiohjaajana Sinulla on käytettävissäsi erittäin laaja koulutus- ja markkinointivideoiden kirjasto sekä pääsy monenlaisiin aineistoihin, hallintajärjestelmiin ja sovelluksiin, joita voit halutessasi hyödyntää.

Laadunvarmistus

Oletko samaa mieltä, että jokaisen menestyvän yhtiön takana on korkealuokkaiset tuotteet? Että arvostettu brändi on seurausta vain ja ainoastaan asiakastyytyväisyydestä? Oheisessa videossa otetaan silmäys Herbalifen tuotekehitykseen:

Liiketoimintafilosofia

Henkilökohtainen kehittyminen ja korkea ammattietiikka ovat aina olleet osa yhtiön ideologiaa. Jim Rohn (1930-2009), yksi maailman tunnetuimpia yritysfilosofeja ja bisnesvalmentajia, oli Herbalifen pitkäaikainen yhteistyökumppani, jonka ajatukset näkyvät yhä hyvinvointiohjaajien koulutuksen sisällössä. Rohnin kiistattoman vaikutuksen oman ajattelutapansa muodostamiseen ovat tunnustaneet mm. sellaiset elämäntaitokouluttajat kuin Tony Robbins, Brendon Burchard, Brian Tracy, Jack Canfield, Mark Victor Hansen ja Les Brown vain muutamia nimiä mainitaksemme. Alla videotallenne 2000-luvun alkupuolelta, jossa Rohn kiteyttää erinomaisesti toimintamme ytimen.

Brändinäkyvyys

Herbalife sponsoroi yli 130 maailmanluokan urheilijaa, yli 60 ammattilaisseuraa ja liigaa, 5 kansallista olympiakomiteaa ja lukuisia urheilutapahtumia. Tässä jalkapalloilija Cristiano Ronaldon lyhyt haastattelu.

Yritysvastuu

Herbalifen perhesäätiö (HFF) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tukee olemassa olevia hyväntekeväisyysjärjestöjä, joiden tehtävänä on tarjota lapsille terveellistä ravitsemusta, koulutusta ja paikallisten vapaaehtoistyöntekijöiden tukea.  HFF:n tavoitteena on maailma, jossa kaikilla lapsilla on mahdollisuus saada terveellistä ravintoa.
Lippulaivaprojekti on nimeltään Casa Herbalife, jonka puitteissa lahjoitetaan varoja sekä vapaaehtoistukea yli 130 järjestölle ympäri maailmaa.  Tämän ansiosta tuhansille lapsille lastenkodeissa, kunnallisissa laitoksissa ja sairaaloissa yli 50 maassa pystytään tarjoamaan kunnon ravitsemusta.

Pohjoismaiset hyvinvointiohjaajat ovat valinneet omaksi Casa Herbalife- kohteekseen Acres of Love -projektin Etelä-Afrikassa. Tällöin kaikilla vuonna 2018 pohjoismaissa tehdyillä HFF-lahjoituksilla tuetaan tätä projektia. Acres of Love on saanut tukea HFF-järjestöltä jo vuodesta 2006 lähtien ja Etelä-Afrikkaan on perustettu 185 kotia, joissa huolehditaan kodittomista ja orvoista lapsista.

Acres of Love tekee työtä täyttääkseen lasten tarpeet ja antaakseen heille mahdollisuuden kasvaa laitosten ulkopuolella perheissä, joissa he saavat huolenpitoa ja rakkautta ja mahdollisimman hyvät edellytykset täysipainoiseen elämään. Perustamalla vaihtoehdon orpolapsille tarkoitetuille laitoksille he auttavat lapsia kehittymään eikä vain selviämään hengissä. Acres of Love -projektin tavoitteena on huolehtia lapsista, jotka on hylätty tai jotka ovat jääneet orvoiksi aidsin, väkivallan tai Etelä-Afrikassa vallitsevan äärimmäisen köyhyyden vuoksi. He huolehtivat myös orpolasten oikeuksista terveydenhoitoon, koulutukseen ja ravintoon.

Koulutusjärjestelmä

Toivottavasti olet kokenut videot valaiseviksi. Sähköistä ja kirjallista aineistoa on tarjolla runsaasti olipa sitten tavoitteena laajemman asiakaskunnan tavoittaminen ja tukeminen, oman ohjaajatiimin kouluttaminen, itseopiskelu tai toiminnan hallinnointi. Nämä palvelut ovat ilmaisia lukuunottamatta kuukausimaksullisia Herbalife.Social- ja BizWorks-verkkoalustoja, joiden käyttäminen on vapaaehtoista.

Koko koulutusohjelman perustan muodostavat kuitenkin erilaiset pienet ja isot tapahtumat, joissa hyvinvointiohjaajat saavat tietoa terveellisistä elämäntavoista, toiminnan kehittämisestä ja bisnesajattelusta. Tarjolla on yksittäisten tiimien (eli yhteistyötä tekevien ohjaajien) järjestämiä alueellisia koulutuksia ja työpajoja, Facebook-ryhmiä live-lähetyksineen, isoja kansallisia seminaareja sekä yhtiön järjestämiä valtavia Extravaganza-tilaisuuksia, joissa on tuhansia osallistujia. Näissä tapahtumissa on puhujina palkittuja lääkäreitä ja menestyviä hyvinvointiohjaajia eri puolilta maailmaa. Alla esimerkkejä monipuolisesta tarjonnasta.

Oletko valmis ottamaan ensimmäisen askeleen? Hienoa! Ole hyvä ja täytä yhteydenottolomake