Yhteystiedot ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:  C-Radiantti Y1775004-3, Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere

Yhteyshenkilö: Antti Ikonen / 0443366179 / antti@ansaitsetparasta.fi

Rekisterin nimi: Mahdolliset yhteistyökumppanit

Henkilötietojen käyttötarkoitus: Rekisterin tietoja käytetään tehdyn yhteydenottopyynnön perusteella lisätiedon jakamiseen ja asiakkaan niin tahtoessa tapaamisen järjestämiseen.

Rekisterin tietosisältö:

  • Yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot: sähköposti, puhelinnumero, kotipaikkakunta
  • Henkilötiedot: kiinnostuksenkohteet, vahvuudet, toimintatavoitteet

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröidyn oma toiminta sivustolla.

Tietojen vastaanottajat: Sama kuin rekisterinpitäjä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika: Asiakkuussopimuksen tuottamiseen liittyvät asiakkuuden perustiedot tuhotaan viimeistään kolme kuukautta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsitelvät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

Rekisteröidyn yleiset oikeudet: Rekisteröidyllä on aina oikeus saada pääsy tietoihinsa, oikaista virheelliset tiedot tai vaatia tietojensa poistamista. Tämä tapahtuu lähettämällä asianmukainen pyyntö osoitteeseen antti@ansaitsetparasta.fi